Cilj projekta je pravovremena i sveobuhvatna pomoć i podrška roditeljima djece s rizikom ili teškoćama u razvoju provođenjem niza aktivnosti. Od informiranja svih subjekata uključenih u brigu o djeci s teškoćama u razvoju ili s rizikom da se teškoće razviju, informiranja roditelja o vrstama i dostupnosti specifičnih usluga i programa, savjetovanja roditelja o postupcima s djetetom u svrhu poticanja optimalnog razvoja te edukacije roditelja i stručnjaka o pojedinim specifičnim metodama potrebnih za poticanje određenog razvojnog područja, kao i direktan rad stručnjaka s djecom.

Projekt provode 6 stručnih suradnika: defektolozi,logoped,radni terapeut i fizioterapeut

Projekt sufinanciraju Udruga RTL Pomaže djeci,Županija Splitsko dalmatinska i Grad Kaštela

Slike…uskoro