Od danas u Udruzi imamo imamo i studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu koji su i ove godine odabrali našu Udrugu kroz Kolegij stručna praksa DKU.

Ovaj Kolegij proizašao je iz projekta “Centar za društveno korisno učenje”, s ciljem kreiranja rješenja za konkretni problem prihvatnih organizacija društveno korisnog karaktera, povezujući stečeno znanje tijekom studija i društveni značaj istih u kojem je naša Udruga bila jedan od projektnih partnera.
Sretni smo što se suradnja nastavlja i dalje i vjerujemo da ćemo i ove godine biti uspješni kao i prethodnih.