Potpisali smo sporazum o suradnji s Centrom za rehabilitaciju Mir

u Rudinama i Udrugom tjelesnih invalida Kaštela.
Ciljevi suradnje je partnerska suradnja na promicanju i stvaranju 
mogućnosti za što širu,učinkovitiju i dostupniju 
stručnu pomoć osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima, 
a sve na prevenciji institucionalizacije
osoba s posebnim potrebma.