Prošle godine izašao je sveučilišni udžbenik Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija u kojem je naša udruga kao studija slučaja na nekoliko stranica – Ove godine studenti specijalističkog stručnog diplomskog studija ekonomskog fakulteta dobili su i zadaću Marketing projekata.Projekti koji su nam pristigli te smo jednog trebali i odabrati jesu:1.Djeca otkrivaju svijet, 2.I njima treba prijatelj, 3.Program terapijskog jahanja”Ja mogu sve što želim”, 4.AU-Think, 5.Izgradnja inkluzivnog igrališta, 6.Terapijski psi. Ovim putem zahvaljujemo studentima na odličnim idejama i trudu kojeg su uložili u pisanje svojih projekata kroz koje primjećujemo da su se osim što su se trudili što bolje napisati sa svoje stručne strane i tematike marketinga, naučili su i mnogo stvari o problemima djece s teškoćama i njihovih obitelji.

Hvala svima