Obavijest članovima !
Svi koji primaju invalidninu ili zajamčenu minimalnu naknadu, tzv. socijalnu pomoć, imate pravo na kupon od 200,00 kn za subvenciju troškova električne energije. U nadležnom CZSS (Kaštela-12063362_506879592820480_6237935527295244078_n od 7:30 do 14:30) sati trebate potpisati i preuzeti rješenje o priznavanju prava na naknadu i dobiti kupon.
Prilikom plaćanja računa za struju (na FINI), umanjuje se iznos za 200 kuna. a uz kupon ponijeti i kopiju rodnog lista djeteta.