Obavijesti za sudionike!

22.09.2013.g.

Na mail adrese sudionika poslane su informacije o mjestu održavanja edukacije , program i ostali detalji,  a one  koji u prijavnici nisu naveli mail adresu-nazvati ćemo u naredna 2 dana.

Sve sudionike ćemo još jednom kontaktirati telefonom, najkasnije 7 dana prije početka održavanja edukacije.

9. i 10. 10. (srijeda i četvrtak)

Mjesto održavanja: Hotel Villa Žarko

Upute: kako doći do hotela Villa Žarko?

Za sve nejasnoće, upite javite se na mail ili telefon/mobitel udruge

 

PECS BASIC TRAINING WORKSHOP

ŠTO JE PECS METODA? “The picture comunication system” je metoda komunikacije kroz slike, kojom se koriste djeca i odrasli koji imaju poteškoće s uobičajenim načinima komunikacije.
PECS (The Picture Communication System ) razvili su u Americi 1985. godine. Lori Frost i Andrew Bondi s namjerom da se koristi u komunikaciji sa predškolskom djecom koja imaju neki od autističnih poremećaja.
PECS se sve više koristi kao komunikacijsko treniranje kako kod djece tako i kod odraslih sa različitim dijagnozamagdje postoji poteškoća u funkcionalnom komuniciranju.
Istraživanja su pokazala da je PECS jako efikasna metoda koja pomaže djeci koja nemaju razvijen verbalan način komuniciranja pa sa slikama komuniciraju sa svojom okolinom.
PECS ne usporava i ne smanjuje verbalnu komunikaciju jer se uvijek koristi u kombinaciji s verbalnim uputama djetetu.Djeca kod kojih je PECS bio korišten imala su porast u verbalnoj komunikaciji a korištenje ovog tipa komunikacije može započeti bilo kada i brzo se usvaja, neovisno o starosnoj dobi.

Više o ovoj metodi možete naći na stranici http://www.pecs.com/

ORGANIZATOR: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša Dica“ ,Kaštel Novi

PREDAVAČI: Pyramid Educational Consultants UK, jedina licencirana organizacija za PECS edukaciju (www.pecs.com)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA: Kaštel Novi -Rudine ,Put Mira 27 (dvorana pokraj prostorija udruge)    9. i 10. listopada 2013.

PECS BASIC TRAINING WORKSHOP namijenjen je stručnjacima  (rehabilitatori, logopedi, radni terapeuti, učitelji, odgajatelji, socijalni radnici, pedagozi, roditelji) te svi oni koji rade s djecom s teškoćama.

PRIJAVA: Broj prijava je ograničen !

Prijave su produžene do 05.9.2013. uz mogućnost uplate cijelog iznosa do 5.9.2013.

KOTIZACIJA : 

  • 2300,00 kn za stručnjake
  • 1500,00 kn za roditelje i studente

 

Prijave od 5.09.2013. do 1.10.2013.

KOTIZACIJA : 

  • 2600,00 kn za stručnjake
  • 1800,00 kn za roditelje i studente

 

Prijavnicu možete skinuti ovdje  Prijavnica_PECS zatim je popunjenu pošaljite na mail adresu: edukacija@nasadica.hr

 

Uplate se vrše na poslovni račun Udruge „Naša Dica“ pri HPB br.računa: IBAN: HR7823900011100354245

Podaci za uplatu:

Platitelj: Vaše ime i prezime                      Primatelj: Udruga Naša dica,Kaštel Novi

Svrha uplate: Kotizacija PECS 2013    Broj računa: IBAN: HR7823900011100354245

U cijenu su uključeni: materijali, osvježenja tijekom pauze, certifikat

 

Napomena:

Po uspješnom završetku prvog stupnja edukacije polaznici mogu pristupiti daljnjim edukacijama o kojima ćete biti na vrijeme obaviješteni.