Pozivamo AKTIVNE članove da sudjeluju u radu skupštine “Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica koja će se održati u ponedjeljak 4.12.2023.godine s početkom u 18h u prostorijama udruge u Kaštel Štafiliću, Put sv.Lucije 9,

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Pozdrav članovima udruge i početak rada 

2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika

3.Razmatranje i usvajanje Operativnog plana udruge za 2024.g

4. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Udruge za 2024.godinu

5.Razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora

6. Razno