RADIONICE PECS BASIC I TRANSITIONING FROM  PECS TO SGDs

 

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica u suradnji s Pyramid Educational Consultants UK  organizira radionicu PECS BASIC i radionicu TRANSITIONING FROM  PECS TO SGDs

 

ORGANIZATOR

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica, Kaštel Novi

PREDAVAČI

Pyramid Educational Consultants UK, jedina licencirana organizacija za PECS edukaciju (www.pecs.com)

VRIJEME ODRŽAVANJA

14. i 15. ožujka 2016. –  PECS Level 1 (Basic)Training Workshop

16.ožujka 2016. – Transitioning from PECS to SGDs Training Workshop

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Villa Žarko – Kaštel Lukšić

 

KOME SU NAMJENJENE RADIONICE?

PECS Level 1 (BASIC) Training Workshop i Transitioning from PECS to SGDs Training Workshop namijenjeni su roditeljima, stručnjacima (rehabilitatori, logopedi, radni terapeuti, učitelji, odgajatelji, socijalni radnici, pedagozi), ali i svima onima koji rade s djecom s teškoćama.

 

 O RADIONICAMA

 

PECS BASIC 14. i 15. ožujka 2016.g

ŠTO JE PECS METODA?

”The picture comunication system” je metoda komunikacije kroz slike kojom se koriste djeca i odrasli koji imaju poteškoće s uobičajenim načinima komunikacije.
PECS (The Picture Communication System) su, 1985. godine u Americi, razvili Lori Frost i Andrew Bondi s namjerom da se koristi u komunikaciji s predškolskom djecom koja imaju neki od autističnih poremećaja.

PECS se sve više koristi kao komunikacijsko treniranje kako kod djece tako i kod odraslih s različitim dijagnozama gdje postoji poteškoća u funkcionalnom komuniciranju.
Istraživanja su pokazala da je PECS jako efikasna metoda koja pomaže djeci koja nemaju razvijen verbalan način komuniciranja pa sa slikama komuniciraju sa svojom okolinom.
PECS ne usporava i ne smanjuje verbalnu komunikaciju jer se uvijek koristi u kombinaciji s verbalnim uputama djetetu. Djeca kod kojih je PECS bio korišten imala su porast u verbalnoj komunikaciji, a korištenje ovog tipa komunikacije može započeti bilo kada i brzo se usvaja, neovisno o starosnoj dobi.

Više o ovoj metodi možete naći na stranici http://www.pecs.com/.

 

TRANSITIONING FROM PECS TO SGDs TRAINING WORKSHOP    16.ožujka 2016.g.

NAPOMENA: Na radionicu Transitioning from PECS to Speech Generating Devices (SGDs) mogu se prijaviti svi oni koji su sudjelovali na jednoj od radionica PECS Basic, uključujući i radionicu PECS 14. I 15.3.

* Polaznici na ovu radionicu trebaju ponijeti prijenosno računalo, komunikator ili tablet. Potrebne aplikacije za radionicu biti će poslane polaznicima na mail adresu nekoliko dana prije početka radionice, kako bi ih na vrijeme mogli instalirati.

 

Transitioning from PECS to Speech Generating Devices (SGDs) označava prijelaz s  Picture Exchange Communication System (PECS-a) na Speech Generating Devices (SGDs) odnosno uređaje za generiranje govora.

Budući da danas imamo širok raspon uređaja i aplikacija, ovom radionicom želimo naučiti više o njihovom korištenju, jesu li sva djeca kandidati za korištenje navedenog i ono najvažnije, kako ih koristiti u radu s djecom.

Trenutnim razvojem komunikacijskih uređaja i aplikacija te njihovom sve većom dostupnošću, postavlja se pitanje kako možemo osigurati da osnovne komunikacijske vještine budu naučene i održavane od samog početka.

SGDs su prvotno predstavljene za osobe s motoričkim poteškoćama poput cerebralne paralize ili motoričke neurološke bolesti, dok se danas takve vrste uređaja predstavljaju i učenicima s autizmom i drugim povezanim komunikacijskim poteškoćama. Za ovu populaciju, jezik i spoznaja su često otežani, a osnovne socijalne i komunikacijske vještine nisu  usavršene prije upoznavanja SGDs-a. Zbog toga,  način na koji poučavamo o korištenju SGDs-a naglašava specifičnosti tj. prilagodbe potrebama svakog pojedinca pri čemu se posebna pažnja usmjerava usporedbi mogućnosti uređaja i osobe kojoj je namjenjena.

U ovoj radionici daju se smjernice za odlučivanje je li osoba dobar kandidat za korištenje SGDs-ova, argumentirano se izlažu prednosti i nedostatci uređaja koje su trenutno zastupljene na tržištu te se raspravlja o  načinu korištenja naprave s PECS protokolom. Dodatno, obrazlaže se nužnost usvajanja osnovnih principa komunikacije kako bi se osiguralo postizanje pozitivnih ishoda za svakog pojedinca.

CILJEVI RADIONICE su:

 definiranje komunikacije i jezika

– opis razvoja komunikacije i jezika kod poremećaja iz autističnog spektra

– pregled osnova PECS-a

– osnovne pretpostavke i uvjeti za prijelaz s PECS-a na SGDs

– vodiči za odabir SGDs-a

– korištenje PECS protokola u učenju o upotrebi SGDs-a.

 

Radionice se održavaju na engleskom jeziku (materijali na hrvatskom i engleskom jeziku) u manjim grupama, odnosno u paru prilikom praktičnog dijela.

KOTIZACIJA za troškove organizacije radionica

Kotizacija PECS BASIC :         za stručnjake  3000,00 kn     za roditelje i redovne studente 2000,00 kn

Uključuje PECS Priručnik  (Frost and Bondy + CD sa svim tablicama), materijali na engleskom i hrvatskom jeziku, osvježenja tijekom pauze, ručak i certifikat

Kotizacija  TRANSITIONING FROM PECS TO SGDs:    za stručnjake 1.000,00 kn       za roditelje i redovne studente 700,00 kn

Uključuje materijale na engleskom i hrvatskom jeziku, osvježenja tijekom pauze, ručak i certifikat

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE i obavezno je poslati na mail  edukacija@nasadica.hr

Prijava je valjana po uplati akontacije u iznosu od 500,00 kn ili cijelog iznosa do datuma prijave( 12.2.2016.)

Prijave su moguće najkasnije do 12.2.2016., odnosno do popunjenja maksimalnog broja polaznika

Broj polaznika je ograničen.

Prijavnicu i potvrdu o uplati kotizacije (ili podatke o uplati) poslati  mailom na edukacija@nasadica.hr ili  udruga@nasadica.hr

Voditeljica radionica: Daria Biliškov,   edukacija@nasadica.hr