Sudjelovali smo na sastanku fokus grupe Zdravstvo i socijalna skrb koji je održan u Vijećnici Dekanata Ekonomskog fakulteta u Splitu
Tema sastanka bio je proces izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije čiji je izrađivač Sveučilište u Splitu, a nositelj izrade Grad Split.
Područje Urbane aglomeracije Split obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Solin, Grad Trogir, Grad Sinj i Grad Omiš te Općinu Dugi Rat, Općinu Podstrana, Općinu Dugopolje, Općinu Klis, Općinu Dicmo, Općinu Lećevica i Općinu Muć, a za istu je u tijeku izrada Strategije razvoja koja će biti od presudne važnosti za budući razvoj svih jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Urbane aglomeracije.
U svrhu izrade što kvalitetnije i sveobuhvatnije Strategije, formirane su fokus grupe ključnih dionika iz različitih sektora na kojima će biti cilj prepoznati glavne probleme, ali i ponuditi potencijalna rješenja kao odgovore na identificirane probleme.

CAM00309